Vad är E-week?

E-week är en återkommande mötesplats för regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Under två fullspäckade dagar ges möjligheter att delta i givande möten och aktiviteter. E-week är en samlingspunkt för experter, tjänstemän, beslutsfattare och forskare, som tillsammans diskuterar lösningar för en hållbar framtid.

E-week syftar också till att ge regionens företagare kunskap om energi och klimat, som de sedan kan använda för att öka sin lönsamhet. Att utveckla och leverera lösningar på viktiga samhällsutmaningar kopplade till energi-, miljö- och klimat är något som forskare och företag i Östergötland är väldigt bra på. Detta regionala styrkeområde kan förstärkas ytterligare genom samverkan i nätverk, kluster och andra kontakter. E-week är ett årligt tillfälle, då de som är verksamma inom området träffas, pratar med varandra och gör en samlad bedömning av vart utvecklingen är på väg. En del av E-week är därför det s.k. Miljöteknikminglet för regionens miljöteknikföretag.

I Östergötland arbetar många aktörer med energi-, miljö- och klimatfrågor på olika sätt. Bakom E-week återfinns bland annat Region Östergötland, Energikontoret Östra Götaland, Linköpings Universitet, Cleantech Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland, Vreta kluster, Lantbrukarnas Riksförbund och Energiriket.

Temat för E-week 2017 kommer att vara Vi gör't! - Östergötland resurseffektivast 2030, vilket innebär att fokus den här gången kommer att ligga på hur vi tillsammans kan ta vara på vad som redan görs och kan göras i regionen för att Östergötland ska bli resurseffektivast i Sverige år 2030. 

E-week

I Östergötland arbetar många aktörer med energi-, miljö- och klimatfrågor på olika sätt. Bland dessa aktörer återfinns Energikontoret Östra Götaland, Linköpings Universitet, Länsstyrelsen Östergötland, Lantbrukarnas Riksförbund, Cleantech Östergötland och Region Östergötland. Tillsammans vill vi skapa en gemensam plattform för de aktiviteter som vi genomför under året.

 

logo 05 logo 01logo 04
logo 03region ostergotlandliu